Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa testów Elisa do wykrywania przeciwciał wirusa wścieklizny w surowicy lub plaźmie

szczegóły w załącznikach:

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

DOCzał. nr 6 do SIWZ ( formularz asort. cenowy).doc
DOCXzał. nr 5 do SIWZ.docx
DOCzał. nr 4 do SIWZ (wzór umowy).doc
DOCzał. nr 3 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia).doc
DOCzał. nr 2 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy).doc
DOCzał. nr 1 do SIWZ (wzór oferty).doc
DOCXSIWZ wirus wścieklizy.docx
DOCXOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docx
 

Wersja XML