Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup i dostawa drobnych artykułów pomocniczych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

szczegóły w załącznikach

PDFInformacja o wyborze oferty.pdf
DOCXmodyfikacja.docx
DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx
DOCwyjaśnienia nr 1 treści SIWZ.doc
DOCXzał nr 14 zmodyfikowany.docx

DOCXogłoszenie.docx
DOCXSIWZ 2016.docx
DOCzał. nr 1 do SIWZ (wzór oferty).doc
DOCzał. nr 2 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy).doc
DOCzał. nr 3 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia).doc
DOCzał. nr 4 do SIWZ (wzór umowy).doc
DOCXzał nr 5.docx
DOCXzał nr 6.docx
DOCXzał nr 7.docx
DOCXzał nr 8.docx
DOCXzał nr 9.docx
DOCXzał nr 10.docx
DOCXzał nr 11.docx
DOCXzał nr 12.docx
DOCXzał nr 13.docx
DOCXzał nr 14.docx
DOCXzał nr 15.docx
DOCXzał nr 16.docx
DOCXzał nr 17.docx
DOCzał nr 18.doc
DOCzał nr 19.doc
DOCzał nr 20.doc
 

Wersja XML