Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup i dostawa mikroskopu

Szczegóły w załącznikach:

PDFInformacja o wyborze oferty.pdf
 

DOCXWYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ - BIP.docx
DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx
DOCXMODYFIKACJA NR 2 TREŚCI SIWZ - BIP.docx
DOCXMODYFIKACJA Nr 2 zał. nr 5 do SIWZ.docx
 

DOCXZmieniony zał. nr 5 do SIWZ.docx
DOCXWYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - BIP.docx
DOCXMODYFIKACJA NR 1 TREŚCI SIWZ - BIP.docx
 

DOCXOgłoszenie o zamówieniu.docx
DOCXSIWZ MIKROSKOP.docx
DOCzał. nr 1 do SIWZ (wzór oferty).doc
DOCzał. nr 2 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy).doc
DOCzał. nr 3 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia).doc
DOCzał. nr 4 do SIWZ (wzór umowy).doc
DOCXzał. nr 5 do SIWZ.docx
 

Wersja XML