Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup i dostawa energii elektrycznej

Szczegóły w załącznikach:

PDFInformacja o wyborze oferty.pdf
PDFinformacja z sesji otwarcia ofert S.pdf

DOCXogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx
DOCXwyjaśnienia nr 1 treści SIWZ.docx

DOCXmodyfikacja.docx
DOCzal-nr-6-do-siwz-formularz-asortymentowo-cenowy- PO MODYFIKACJI.doc
DOCzal nr 7 do SIWZ formularz asortymentowo - cenowy- PO MODYFIKACJI.doc

DOCXogłoszenie.docx
DOCXSIWZ.docx
DOCzał. nr 1 do SIWZ (wzór oferty).doc
DOCzał nr 2 do SIWZ.doc
DOCzał nr 3 do SIWZ.doc
DOCXzał nr 4 ośw dot. grupy kapitałowej.docx
DOCzał. nr 5 do SIWZ.doc
DOCzał. nr 6 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy.doc
DOCzał. nr 7 do SIWZ formularz asortymentowo - cenowy.doc
 

Wersja XML