Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup odczynników

Szczegóły w załącznikach:

DOCXOgłoszenie o zamówieniu.docx
DOCXSIWZ Dostawa ODCZYNNIKI 2017.docx
DOCzał. nr 1 do SIWZ (wzór oferty).doc
DOCzał. nr 2 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy - do oferty).doc
DOCzał. nr 3 do SIWZ (oświadczenie Grupa kapitałowa).doc
DOCzał. nr 4 do SIWZ (wzór umowy).doc
DOCzał. nr 5 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy).doc
PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf
 

Wersja XML