Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup i dostawa artykułów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych oraz wykonanych ze szkła.

Szczegóły w załącznikach:

DOCXogłoszenie UZP.docx
DOCXSIWZ.docx
DOCzal-nr-1-do-siwz-wzor-oferty.doc
DOCzal-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy-do-oferty.doc
DOCzal-nr-3-do-siwz-oswiadczenie-grupa-kapitalowa.doc
DOCzal-nr-4-do-siwz-wzor-umowy.doc
DOCXzałączniki od 5 do 19.docx
DOCXzałączniki od 20 do 25.docx
PDFWyjaśnienia Nr1 treści SIWZ.pdf
PDFModyfikacja Nr1 treści SIWZ.pdf
PDFZałącznik nr 13.pdf
PDFZałącznik nr 26.pdf
DOCXogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27.03.2018.docx
PDFModyfikacja Nr 2 treści SIWZ.pdf
DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.03.2018.docx
DOCXZałącznik nr 26 - pakiet nr 22.docx
DOCzal-nr-1-do-siwz-wzor-oferty.doc
PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty.pdf
 

Wersja XML