Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup i dostawa artykułów pomocniczych.

Szczegóły w załącznikach:

DOCXSIWZ.docx
DOCXogłoszenie o zamówieniu.docx
DOCzal-nr-1-do-siwz-wzor-oferty.doc
DOCzal-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy-do-oferty.doc
DOCzal-nr-3-do-siwz-oswiadczenie-grupa-kapitalowa.doc
DOCzal-nr-4-do-siwz-wzor-umowy.doc
DOCXzałączniki od 5 do 24.docx
PDFWyjaśnienia nr 1 treści SIWZ.pdf
PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf
 

Wersja XML