Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

2017
PDFKontrola nadzoru nad przemieszczaniem zwierząt domowych w celach niehandlowych - PL-UA - Korczowa
PDFKontrola nadzoru nad przemieszczaniem zwierząt domowych w celach niehandlowych - Port Lotniczy-Rzeszów Jasionka
PDFKontrola nadzoru nad przemieszczaniem zwierząt domowych w celach niehandlowych - PL-UA - Krościenko

2018
PDFKontrola nadzoru nad przemieszczaniem zwierząt domowych w celach niehandlowych - PL-UA-Przemyśl.pdf
PDFKontrola nadzoru nad przemieszczaniem zwierząt domowych w celach niehandlowych - PL-UA-Budomierz.pdf
PDFWyniki kontroli w 2018 roku.pdf

2019
PDFformularze FSI 500-6_I kwartał 2019_SOKOŁÓW Jarosław_podkarpackie.pdf
PDFFormularze FSIS 500-6_II kwartał 2019_SOKOŁÓW Dębica_podkarpack.pdf
PDFInformacja o wynikach kontroli prowadzonych w roku 2019 w zakresie kompetencji zespołu ds zdrowia i ochrony zwierząt.pdf
PDFKontrola nadzoru nad przemieszczaniem zwierząt domowych w celach niehandlowych - PL-UA - Krościenko.pdf
PDFKontrola nadzoru nad przemieszczaniem zwierząt domowych w celach niehandlowych - Port Lotniczy - Rzeszów.pdf
PDFKontrola nadzoru nad przemieszczaniem zwierząt domowych w celach niehandlowych - PL-UA - Korczowa.pdf
PDFInformacja o wynikach kontroli w 2019r przeprowadzonych przez pracowników Zespołu ds bezpieczeństwa żywności.pdf
PDFInformacja o wynikach kontroli w 2019r przeprowadzonych przez pracowników Zespołu ds pasz i utylizacji.pdf

2020
PDFKontrola nadzoru nad przemieszczaniem zwierząt domowych w celach niehandlowych PL-UA Przemyśl.pdf
PDFKontrola nadzoru nad przemieszczaniem zwierząt domowych w celach niehandlowych PL-UA Budomierz.pdf
PDFKontrola okresowa zakładu leczniczego dla zwierząt w zakresie nadzoru nad obrotem i stosowaniem produktów leczniczych u zwierząt.pdf
PDFKontrola okresowa podmiotu prowadzącego obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi OTC.pdf
PDFProtokół z kontroli zakładu pośredniego na zewnętrznej granicy państwa.pdf
PDFProtokół kontroli zakładu posiadającego uprawnienia eksportowe - Dębica.pdf
PDFProtokół kontroli zakładu posiadającego uprawnienia eksportowe - Jarosław.pdf
PDFInformacja o wykonanych kontrolach i audytach w 2020 r..pdf
 

Wersja XML