Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aparat do automatycznej izolacji materiału genetycznego.

Szczegóły w załącznikach:

DOCXSIWZ Aparat do automatycznej izolacji materialu genetycznego.docx
DOCXOgłoszenie o zamówieniu.docx
DOCzał. nr 1 do SIWZ (WZÓR OFERTY).doc
DOCzał. nr 2 do SIWZ (Oświadczenie Wykonawcy - do oferty).doc
DOCzał. nr 3 do SIWZ (Oświadczenie Grupa kapitałowa).doc
DOCzał. nr 4 do SIWZ (Wzór umowy).doc
DOCXzał. nr 5 do SIWZ (Opis Aparatu).docx
DOCXzał. nr 6 do SIWZ (KLAUZULA dot. RODO).docx

DOCXMODYFIKACJA NR 1 DO SIWZ.docx
DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx
 

DOCXWYJAŚNIENIA nr 1 BIP.docx
PDFumowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf

PDFinformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty.pdf
 

Wersja XML