Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Homogenizator oraz waga laboratoryjna.

Szczegóły w załącznikach:

DOCXSIWZ na dostawę homogenizatora i wagi.docx
DOCXOgłoszenie o zamówieniu.docx
DOCzał. nr 1 do siwz (wzór oferty).doc
DOCzał. nr 2 do SIWZ (Oświadczenie Wykonawcy - do oferty).doc
DOCzał. nr 3 do SIWZ (Oświadczenie Grupa kapitałowa).doc
DOCzał. nr 4 do siwz (wzor umowy).doc
DOCXzał. nr 5 do SIWZ - homogenizator.docx
DOCXzał. nr 6 do SIWZ - waga.docx
DOCXzał. nr 7 do SIWZ (KLAUZULA dot. RODO).docx

PDFinformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty.pdf
 

Wersja XML