Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA JEDNOSTKI, MAJĄTEK

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, prowadzona jest w obiektach i nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa. Nieruchomości te zlokalizowane są w Krośnie i w Rzeszowie, i pozostają w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie.

Pracownia diagnostyczna Zakładu Higieny Weterynaryjnej w  Przemyślu ma siedzibę w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, który znajduje się w trwałym zarządzie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przemyślu, a użytkowany jest na podstawie zawartej umowy najmu.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie dysponuje majątkiem o wartości około 8 mln złotych (budynki, środki trwałe - stanowiące głównie wyposażenie Zakładu Higieny Weterynaryjnej).

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Podmiot udostępniający: WIW z/s w Krośnie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bogdan Skóra, Kierownik Zespołu ds. Administracyjnych
Data wytworzenia: 2007-04-10

 

 

Wersja XML