Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy odczynników chemicznych.

Szczegóły w załącznikach:

DOCXOgłoszenie o zamówieniu.docx
DOCXSIWZ Dostawy odczynnikow chemicznych.docx
DOCXPAKIET nr 1.docx
DOCXPAKIET nr 2.docx
DOCXPAKIETY nr 3 - 11.docx
DOCXzał. nr 1 do SIWZ (wzór oferty).docx
DOCXzał. nr 2 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy - do oferty).docx
DOCXzał. nr 3 do SIWZ (oświadczenie Grupa kapitałowa).docx
DOCXzał. nr 4 do SIWZ (wzór umowy).docx
DOCXzał. nr 5 do SIWZ (KLAUZULA dot. RODO).docx
PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pakiet nr 2.pdf
PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pakiet nr 6.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty.pdf
 

Wersja XML