Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy zestawów diagnostycznych do badań w kierunku ASF.

Szczegóły w załącznikach:

DOCXSIWZ Dostawa zestawów diagnostycznych ASF.docx
DOCXOgłoszenie o zamówieniu.docx
DOCXzał. nr 1 do SIWZ (wzór oferty).docx
DOCXzał. nr 2 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy - do oferty).docx
DOCXzał. nr 3 do SIWZ (oświadczenie Grupa kapitałowa).docx
DOCXzał. nr 4 do SIWZ (wzór umowy).docx
DOCXzał. nr 5 do SIWZ (KLAUZULA dot. RODO).docx
DOCXPAKIET nr 1 - ASF.docx
DOCXPAKIET nr 2 - ASF.docx
DOCXPAKIET nr 3 - ASF.docx
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFModyfikacja nr 1 treści SIWZ.pdf
PDFModyfikacja nr 2 treści SIWZ.pdf
PDFWyjasnienia nr 1 tresci SIWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFModyfikacja nr 3 treści SIWZ.pdf
PDFModyfikacja nr 4 treści SIWZ.pdf
DOCXPAKIET nr 1 - ASF (Zmieniony 10.05.2019 r.).docx
DOCXPAKIET nr 2 - ASF (Zmieniony 10.05.2019 r.).docx
DOCXPAKIET nr 3 - ASF (Zmieniony 10.05.2019 r.).docx

PDFInformacja z sesji otwarcia ofert- zestawy do ASF.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty.pdf
 

Wersja XML