Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe

szczegóły w załącznikach

DOCXZapytanie ofertowe - KOTŁOWNIA.docx
DOCzał. -nr-1-wzor-oferty.doc
ZIPZałącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa.zip
PDFZałącznik nr 3 - Przedmiar robót.pdf
PDFZałącznik nr 4 - STWiORB.pdf
DOCzał. - nr - 5 -umowa roboty budowlane.doc
DOCXzał. -nr-6-klauzula-dot-rodo.docx

PDFInformacja o wyborze oferty.pdf
 

Wersja XML