Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego.

PDFInformacja o nieodpłatnym przekazaniu majątku.pdf
PDFInfonnacja o nieodplatnym przekazaniu skladnika rzeczowego majątku ruchomego 25_11_2020.pdf
DOCXInformacja o nieodpłatnym przekazaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego 26-08-2021.docx
 

Wersja XML