Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o stanie załatwiania spraw w urzędzie.

 

Informację o stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania zainteresowani mogą pocztą e-mail

oraz pod numerem telefonicznym

134325923.

 

Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia pilności przez wyznaczonych pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych. Bezpośrednią odpowiedzialność za terminowość, tryb i sposób załatwienia sprawy ponosi pracownik, któremu sprawa została powierzona do załatwienia.

Za sprawy załatwiane w obrębie merytorycznie właściwej dla danej sprawy komórki organizacyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie odpowiada Kierownik tej komórki organizacyjnej.

 

Wersja XML