Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy testów (zestawów) diagnostycznych do badań w kierunku ASF.

Szczegóły w załącznikach:

DOCXOgłoszenie o zamówieniu.docx
DOCXSIWZ Dostawa testów diagnostycznych ASF.docx
DOCXPAKIET nr 1- ASF.docx
DOCXPAKIET nr 2 - ASF.docx
DOCXPAKIET nr 3 - ASF.docx
DOCXPAKIET nr 4 - ASF.docx
DOCXzał. nr 1 do SIWZ (wzór oferty).docx
DOCXzał. nr 2 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy - do oferty).docx
DOCXzał. nr 3 do SIWZ (oświadczenie Grupa kapitałowa).docx
DOCXzał. nr 4 do SIWZ (wzór umowy).docx
DOCXzał. nr 5 do SIWZ (KLAUZULA dot. RODO).docx
DOCXMODYFIKACJA NR 1 DO SIWZ.docx
DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx
PDFWyjaśnienia nr 1 treści SIWZ.pdf
PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty - pakiet nr 1 i 2.pdf
PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 3.pdf
 

Wersja XML