Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy zestawów odczynnikowych do izolacji DNA, kompatybilnych z aparatem MagNA Pure 24 ROCHE.

Szczegóły w załącznikach:

DOCXSIWZ Dostawa testów diagnostycznych ASF.docx
DOCXOgłoszenie o zamówieniu.docx
DOCXzał. nr 1 do SIWZ (wzór oferty).docx
DOCXzał. nr 2 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy - do oferty).docx
DOCXzał. nr 3 do SIWZ (oświadczenie Grupa kapitałowa).docx
DOCXzał. nr 4 do SIWZ (wzór umowy).docx
DOCXzał. nr 5 do SIWZ (KLAUZULA dot. RODO).docx
DOCXzał. nr 6 do SIWZ (formularz asortymentowo cenowy).docx
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFWyjaśnienia nr 1 teści SIWZ.pdf
PDFModyfikacja nr 1 treści SIWZ.pdf
PDFzał nr 4 - modyfikacja.pdf
PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty.pdf
 

Wersja XML