Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy artykułów laboratoryjnych wykonanych z plastiku do badań ASF.

Szczegóły w załącznikach:

DOCXSIWZ Dostawy artykułów laboratoryjnych wykonanych z plastiku do badań ASF.docx
DOCXOgłoszenie nr 524992 ASF.docx
DOCXzał. nr 1 do SIWZ (wzór oferty).docx
DOCXzał. nr 2 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy - do oferty).docx
DOCXzał. nr 3 do SIWZ (oświadczenie Grupa kapitałowa).docx
DOCXzał. nr 4-do SIWZ wzór umowy.docx
DOCXzał. nr 5 do SIWZ (KLAUZULA dot. RODO).docx
DOCXzał. nr 6 -12 do SIWZ.docx
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFWyjaśnienia nr 1 teści SIWZ.pdf
PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pakiet nr 3.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty - część nr 1 i 2 oraz 4 -7.pdf
 

Wersja XML