Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy materiałów pomocniczych do badań ASF.

Szczegóły w załącznikach:

DOCXOgłoszenie o zamówieniu BIP (1).docx
DOCXSIWZ Dostawy materiałów pomocniczych do badań ASF (26.03).docx
DOCXzał. nr 1 do SIWZ (wzór oferty).docx
DOCXzał. nr 2 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy - do oferty).docx
DOCXzał. nr 3 do SIWZ (oświadczenie Grupa kapitałowa).docx
DOCXzał. nr 4-do SIWZ wzór umowy.docx
DOCXzał. nr 5 do SIWZ (KLAUZULA dot. RODO).docx
DOCXzał. nr 6-13 do SIWZ.docx
PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pakiety nr 1 4 7 i 8.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty - dotyczy części nr 2 i 3 oraz 5 i 6.pdf
 

Wersja XML