Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno

tel.: 13 43 259 45, fax: 13 43 259 45 wew. 44

e-mail: krosno.zhw@wetgiw.gov.pl

godziny pracy: pn. – pt. 7:30 – 15:30

przyjmowanie próbek w Punktach Przyjmowania Próbek w Krośnie, Rzeszowie i w Przemyślu w godz.: 7:30 – 14:00


Kierownik Laboratorium – lek. wet. Zdzisław Wąsala

Zastępca Kierownika Laboratorium – lek. wet. Dominika Szczypka

 

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie jest urzędowym laboratorium weterynaryjnym, działającym w strukturze Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie.


Zapraszamy do odwiedzenia strony:

http://wiw.krosno.pl/zhw


Do zadań Laboratorium należy w szczególności:

·         wykonywanie badań urzędowych zleconych przez:

- Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

- Powiatowych Lekarzy Weterynarii

- Granicznych Lekarzy Weterynarii

·         udzielanie konsultacji pracownikom Inspekcji Weterynaryjnej oraz lekarzom wolno praktykującym

·         wykonywanie innych zadań zleconych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz tematów badawczych zlecanych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, sprawujący nadzór merytoryczny nad jakością badań przeprowadzanych w laboratorium

 


 

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie – Pracownie:

 

PATOLOGII

Kierownik Pracowni:

mgr inż. Jan Łach

adres:

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno

tel.:

13 43 259 45 wew. 47

fax:

13 43 259 45 wew. 44

e-mail:

jan.lach@wiw.krosno.pl

 

 

SEROLOGII

Kierownik Pracowni:

mgr Justyna Wnuk

adres:

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno

tel.:

13 43 259 45 wew. 46

fax:

13 43 259 45 wew. 44

e-mail:

justyna.wnuk@wiw.krosno.pl

 

 

HIGIENY ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH I ŚRODKÓW ZYWIENIA ZWIERZĄT

Kierownik Pracowni:

lek. wet. Dominika Szczypka

adres:

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno

tel.:

13 43 259 45 wew. 49

fax:

13 43 259 45 wew. 44

e-mail:

dominika.szczypka@wiw.krosno.pl

 

·         diagnostyka niedozwolonych zanieczyszczeń mikrobiologicznych w środkach spożywczych zwierzęcego pochodzenia oraz potwierdzanie dodatnich wyników badania w próbkach analizowanych przez Pracownie w Przemyślu

 

CHEMII

Kierownik Pracowni:

mgr inż. Halina Such

adres:

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno

tel.:

13 43 259 45 wew. 62

fax:

13 43 259 45 wew. 44

e-mail:

halina.such@wiw.krosno.pl

 

 

CHORÓB RYB I CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT W PRZEMYŚLU

Kierownik Pracowni:

dr n. wet. Jan Dacko

adres:

ul. Lwowska 7, 37-700 Przemyśl

tel.:

16 67 875 93

fax:

16 67 875 93

e-mail:

zhw.przemysl@onet.eu

 

 

MIKROBIOLOGII I IMMUNOLOGII W RZESZOWIE

Kierownik Pracowni:

lek. wet. Andrzej Skóra

adres:

ul. Warszawska 12, 35-205 Rzeszów

tel.:

17 85 212 42

fax:

17 85 215 64

e-mail:

zhwrzeszow@o2.pl

 

 

POŻYWEK

Kierownik Pracowni:

mgr Karolina Kosowska – Sobutka

adres:

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno

tel.:

13 43 259 45 wew. 40, 41

fax:

13 43 259 45 wew. 44

e-mail:

karolina.kosowska-sobutka@wiw.krosno.pl

  

Zakres badań akredytowanych określony jest na stronie www.pca.gov.pl pod numerem akredytacji AB 527.

 

Laboratorium prowadzi usługowe badania diagnostyczne nie należące do zakresu podstawowej działalności, zlecane przez podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne.

Informacji w sprawach związanych z badaniami prowadzonymi przez Laboratorium udzielają Kierownicy właściwych Pracowni.

 


Wersja XML