Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiększenie pracowni ASF.

Powiększenie pracowni ASF poprzez dostosowanie dodatkowego pomieszczenia do wymagań trzeciego stopnia hermetyczności (PCL3) niezbędnego dla bezpieczeństwa biologicznego przy badaniach oraz rozdzielenie stref badań dla materiału pochodzącego od świń od materiału pochodzącego od dzików”.

 

Szczegóły w załącznikach:

PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCzal-nr-1-wzor-oferty.doc
DOCXzał-nr-2-dokumentacja projektowa.docx
DOCzał-nr-3-przedmiar robót.doc
DOCzał-nr-4-STWIOR.doc
DOCzal-nr-5-projekt umowy.doc
DOCXzal-nr-6-klauzula-dot-rodo.docx
PDFInformacja o wyborze oferty.pdf
 

Wersja XML