Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa testów Elisa do diagnostyki choroby Aujeszkyego.

Szczegóły w załącznikach:

DOCXSIWZ AUJESZKYA 2020.docx
DOCXOgłoszenie o zamówieniu.docx
DOCzał. nr 1 do SIWZ (wzór oferty).doc
DOCXzał. nr 2 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy - do oferty).docx
DOCXzał. nr 3 do SIWZ (oświadczenie Grupa kapitałowa).docx
DOCzał. nr 4 do SIWZ (wzór umowy).doc
DOCXzał. nr 5 do SIWZ ( opis testów).docx
DOCzał. nr 6 do SIWZ ( formularz asort. cenowy).doc
DOCXzał. nr 7 do SIWZ (KLAUZULA dot. RODO).docx
PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty.pdf
 

Wersja XML