Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa sprzętu laboratoryjnego.

Szczegóły w załącznikach:

PDFSIWZ - Dostawa sprzętu laboratoryjnego.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu (TED).pdf
DOCXZał. nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).docx
ZIPZał. nr 1A-1G do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).zip
DOCZał. nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy).doc
ZIPZał. nr 2A-2G (Formularze asortymentowo-cenowe).zip
DOCZał. nr 3 do SIWZ (JEDZ).doc
PDFZał. nr 4 do SIWZ (Wzór umowy).pdf
DOCXZał. nr 5 do SIWZ (Oświadczenie Grupa kapitałowa).docx
DOCXZał. nr 6 do SIWZ (Oświadczenie Wykonawcy).docx
DOCXZał. nr 7 do SIWZ (Dane do złożenia oferty w formie elektronicznej).docx
PDFWyjaśnienia nr 1 teści SIWZ.pdf
PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pakiet nr 2.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty - pakiet nr 1 i 4.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty - dotyczy części nr 3 i 5 oraz 6.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty - część nr 7.pdf
 

Wersja XML