Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawy podłoży mikrobiologicznych.

Szczegóły w załącznikach:

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCzał. nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy).doc
DOCXzał. nr 2 do SWZ (Oświadczenie Wykonawcy - do oferty).docx
DOCzał. nr 3 do SWZ (Wzór umowy).doc
DOCXzał. nr 4 do SWZ (KLAUZULA dot. RODO).docx
DOCPakiet nr 1 - zał. 5 do SWZ.doc
DOCPakiet nr 2 - zał. 6 do SWZ.doc
DOCPakiet nr 3 - zał. 7 do SWZ.doc
DOCPakiet nr 4 - zał . 8 do SWZ.doc
DOCPakiet nr 5 - zał . 9 do SWZ.doc
DOCPakiet nr 6 - zał . 10 do SWZ.doc
DOCPakiet nr 7 - zał . 11 do SWZ.doc
DOCXZał. nr 12 do SWZ (Dane do złożenia oferty w formie elektronicznej).docx
PDFWyjaśnienia nr 1 SWZ.pdf
PDFZmiana nr 1 treści SWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFInformacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty.pdf
 

Wersja XML