Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa testów diagnostycznych, materiałów referencyjnych i odczynników do hodowli komórkowej.

Szczegóły w załącznikach:


PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WIWA.272.8.2021.pdf
PDFSWZ.pdf
DOCzał. nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy)..doc
DOCXzał. nr 2 do SWZ (Oświadczenie Wykonawcy - do oferty).docx
DOCzał. nr 3 do SWZ (Wzór umowy).doc
DOCXzał. nr 4 do SWZ (KLAUZULA dot. RODO).docx
DOCzał. nr 5 - 16 do SWZ (formularze asortymentowo -cenowe).doc
DOCXzał. nr 17 do SWZ (Dane do złożenia oferty w formie elektronicznej).docx

PDFWyjaśnienia nr 1 SWZ.pdf
DOCzał nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy) zmodyfikowany w dniu 15.06.2021r.doc
DOCzał. nr 3 do SWZ (Wzór umowy) Zmodyfikowny w dniu 15.06.2021r..doc
DOCzal-nr-5, 6, 16 -do-SWZ-formularze-asortymentowo-cenowe zmodyfikowane w dnu 15.06.2021.doc
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia WIWA.272.8.2021 15.06.2021r.pdf
PDFZmiana nr treści SWZ.pdf
PDFInformacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty.pdf
 

Wersja XML