Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa preparatów do badań wykonywanych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym do diagnostyki choroby niebieskiego języka (BTV).

Szczegóły w załącznikach:

PDFOgłoszenie o zamówieniu WIWA.272.10.2021.pdf
PDFSWZ.pdf
DOCzał. nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy)..doc
DOCXzał. nr 2 do SWZ (Oświadczenie Wykonawcy - do oferty).docx
DOCzał. nr 3 do SWZ (Wzór umowy).doc
DOCXzał. nr 4 do SWZ (KLAUZULA dot. RODO).docx
DOCXzał. nr 5-11 do SWZ (Pakiety 1-7).docx
DOCXzał. nr 12 do SWZ (Dane do złożenia oferty w formie elektronicznej).docx
PDFInformacja o kwocie jaką WIW zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf
PDFInformacja z otwarcia 28.06.2021.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty.pdf
 

Wersja XML