Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa artykułów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych.

Szczegóły w załącznikach:

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia.pdf
PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
DOCzał. nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy).doc
DOCXzał. nr 2 do SWZ (Oświadczenie Wykonawcy - do oferty).docx
DOCzał. nr 3 do SWZ (Wzór umowy).doc
DOCXzał. nr 4 do SWZ (KLAUZULA dot. RODO).docx
DOCXzał. nr 5-20 do SWZ Formularze asortymentowo-cenowe.docx
DOCXzał. nr 21 do SWZ (Dane do złożenia oferty w formie elektronicznej).docx
PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA24.08.2021.pdf
PDFWyjaśnienia nr 1 SWZ.pdf
PDFZmiana nr 1 treści SWZ.pdf
DOCzał. nr 3 do SWZ (Wzór umowy) zmodyfikowany w dniu 24.08.2021r..doc
DOCXzał nr 14 i 20 zmodyfikowane w dniu 24.08.2021.docx
PDFInformacja o kwocie, jaką WIW zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFInformacja dodatkowa.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty.pdf
 

Wersja XML