Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa sprzętu laboratoryjnego - cieplarek.

Szczegóły w załącznikach:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - cieplarki.pdf
PDFSWZ.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy)..doc
DOCZał. nr 1A do SWZ (Formularz asortymentowo- cenowy ).doc
DOCZał. nr 1B do SWZ (Formularz asortymentowo- cenowy ).doc
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ (Oświadczenie Wykonawcy - do oferty).docx
DOCZałącznik nr 3 do SWZ (Wzór umowy).doc
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ (KLAUZULA dot. RODO).docx
DOCZałącznik nr 5 (Wymagania dot. szprzętu laboratoryjnego PAKIET NR 1).doc
DOCZałącznik nr 6 (Wymagania dot. szprzętu laboratoryjnego PAKIET NR 2).doc
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia - cieplarki.pdf
PDFZmiana nr 1 treści SWZ.pdf
PDFWyjaśnienia nr 1 SWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFZmiana nr 2 treści SWZ.pdf
PDFPakiet nr 1.pdf
PDFZmiana nr 3 treści SWZ.pdf
PDFPakiet nr 1 - zmiana z 24-09-2021.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFInformacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty.pdf
 

Wersja XML