Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy zestawów diagnostycznych do automatycznej izolacji DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) kompatybilnych z aparatem MagNA Pure 96 firmy Roche.


Szczegóły w załącznikach:

PDFOgłoszenie o zamówieniu z dnia 21.10.2021 r..pdf
PDFSWZ.pdf
DOCzał. nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy)..doc
DOCXzał. nr 2 do SWZ (Oświadczenie Wykonawcy - do oferty).docx
DOCzał. nr 3 do SWZ (Wzór umowy).doc
DOCXzał. nr 4 do SWZ (KLAUZULA dot. RODO).docx
DOCXzał. nr 5 do SWZ ( Formularz asortymentowo-cenowy).docx
DOCXzał. nr 6 do SWZ (Dane do złożenia oferty w formie elektronicznej).docx
PDFZmiana nr 1 treści SWZ.pdf
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFWyjaśnienia nr 1 SWZ.pdf
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27.10.2021.pdf
PDFZmiana nr 2 treści SWZ.pdf
DOCZał. nr 3 do SWZ- ZMIANA z 27.10.2021 r..doc
DOCXZał. nr 5 do SWZ - ZMIANA z 27.10.2021 r..docx
PDFInformacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty.pdf
 

Wersja XML