Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II. Dostawa artykułów laboratoryjnych z tworzyw sztucznych do badań ASF.

Szczegóły w załącznikach:

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ.pdf
DOCzał. nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy).doc
DOCXzał. nr 2 do SWZ (Oświadczenie Wykonawcy - do oferty).docx
DOCzał. nr 3 do SWZ (Wzór umowy) tworzywa ASF.doc
DOCXzał. nr 4 do SWZ (KLAUZULA dot. RODO).docx
DOCXzał. nr 5 -13 do SWZ.docx
DOCXzał. nr 14 do SWZ (Dane do złożenia oferty w formie elektronicznej).docx
PDFInformacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty.pdf
 

Wersja XML