Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akredytacja w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Krośnie

Akredytacja laboratorium jest ogólnie przyjętym w Unii Europejskiej potwierdzeniem wiarygodności i jakości wykonywanych badań. Certyfikat akredytacji potwierdza kompetencje laboratorium do wykonywania badań zgodnie z określonym Zakresem Akredytacji.

Wszystkie Pracownie Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Krośnie pracują w systemie zarządzania zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 527.


Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

Nr AB 527

Brak opisu obrazka
 

 


Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie posiada szeroki zakres akredytowanych badań obejmujący:

Zakres akredytacji Laboratorium:

PDFAB 527.pdf
 


Laboratorium zapewnia i utrzymuje wysoką jakość wykonywanych badań m.in. poprzez:


 

informację wytworzył(a): Małgorzata Wójcik
za treść odpowiada: Małgorzata Wójcik
data wytworzenia: 12 październik  2015r.

 

 

 

 
Wersja XML