Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie Finansowe za 2021 r.

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie:

PDFBilans jednostkowy Roczny za 2021.pdf
PDFInformacja dodatkowa jednostkowa Roczny za 2021.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostkowy Roczny za 2021.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostkowe Roczny za 2021.pdf
 

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok - łączne:

PDFBilans łączny roczny IW za 2021.pdf
PDFInformacja dodatkowa łączna roczny IW za 2021.pdf
PDFRachunek zysków i strat łączny roczny IW za 2021.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu łączne roczny IW za 2021.pdf
 

Wersja XML