Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup i dostawa krążków antybiotykowych, szczepów, materiałów referencyjnych, wzorców, surowic odczynników oraz materiałów pomocniczych

Szczegóły w załącznikach

DOCInformacja o wyborze.doc
DOCwykaz wykonawców.doc

DOCXSIWZ 2016.docx
DOCXogłoszenie krążki.docx
DOCzał. nr 1 do SIWZ (wzór oferty).doc
DOCzał. nr 2 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy).doc
DOCzał. nr 3 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia).doc
DOCzał. nr 4 do SIWZ (wzór umowy).doc
DOCXzał nr 5.docx
DOCXzał nr 6.docx
DOCXzał nr 7.docx
DOCXzał nr 8.docx
DOCXzał nr 9.docx
DOCXzał nr 10.docx
DOCXzał nr 11.docx
DOCXzał nr 12.docx
DOCXzał nr 13.docx
DOCXzał nr 14.docx
DOCXzał nr 15.docx
DOCXzał nr 16.docx
DOCXzał nr 17.docx
DOCXzał nr 18.docx
DOCXzał nr 19.docx
DOCXzał nr 20.docx

Wersja XML