Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup i dostawę testów diagnostycznych i odczynników

Szczegóły w załącznikach

PDFInformacja o wyborze oferty.pdf

DOCDodany zał. nr 12 do SIWZ (Pakiet nr 8).doc
DOCZmieniony zał. nr 11 do SIWZ (Pakiet nr 7).doc
DOCZmieniony zał. nr 8 do SIWZ (Pakiet 4).doc
DOCZmieniony zał. nr 6 do SIWZ (Pakiet 2).doc
DOCZmieniony zał. nr 1 do SIWZ (wzór oferty).doc
DOCXWYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - BIP.docx
DOCXMODYFIKACJA NR 1 TREŚCI SIWZ - BIP.docx
DOCXOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docx

DOCogłoszenie testy diagnostyczne odczynniki.doc
DOCXSIWZ 2016.docx
DOCzał. nr 1 do SIWZ (wzór oferty).doc
DOCzał. nr 2 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy).doc
DOCzał. nr 3 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia).doc
DOCzał. nr 4 do SIWZ (wzór umowy).doc
DOCzał nr 5.doc
DOCzał nr 6.doc
DOCzał nr 7.doc
DOCzał nr 8.doc
DOCzał nr 9.doc
DOCzał nr 10.doc
DOCzał nr 11.doc

Wersja XML