Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup i dostawa artykułów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych, szkła oraz artykułów pomocniczych

Szczegóły w załącznikach

PDFInformacja o wyborze oferty.pdf

DOCXmodyfikacja.docx
DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx
DOCXpakiet nr 3 zał nr 7 zmodyfikowany.docx
DOCXpakiet nr 17 zał nr 21 zmodyfikowany.docx
DOCwyjaśnienia nr 1 treści SIWZ.doc
 

DOCXzał. nr 17 do nr 23 do SIWZ ( PAKIETY 13-19).docx
DOCXzał. nr 5 do nr 16 do SIWZ ( PAKIETY 1- 12).docx
DOCzał. nr 4 do SIWZ (wzór umowy).doc
DOCzał. nr 3 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia).doc
DOCzał. nr 2 do SIWZ (oświadczenie Wykonawcy).doc
DOCzał. nr 1 do SIWZ (wzór oferty).doc
DOCXSIWZ 2016.docx
DOCXOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docx
 

Wersja XML